Rein pol - Nieuws & Exposities

Archief Nieuws & Exposities

Kunst... spreekt vanzelf, ND-Variant, 9-12-1978, Willem L. Meijer

....
Wijlen prof. Rookmaaker heeft zijn betoog niet geÔllustreerd. 0ok noemt hij geen namen van kunstenaars die vandaag op een deugdelijke basis vernieuwing van de kunst beproeven. Toch zijn er zulke kunstenaars, en op goede gronden kan worden aangenomen dat het hier afgebeelde werk van Rein Pol ook in de ogen van Rookmaaker passend geweest zou zijn. Dit schilderij werd op de omslag van het boekje gereproduceerd....
Wat opvalt is de vanzelfsprekende wijze waarop de kunstenaar een geschilderd schilderij presenteert, als ook het evenwichtige zelfbewustzijn waarmee hij op het doek aanwezig is: alsof er nooit een breuk in de traditie is geweest, en toch zeer eigentijds. Het moeilijke genre van de figuurschildering laat hij herleven in termen van vandaag. We leven tegenwoordig wat gemakkelijker, wat informeler dan men vroeger deed. Ook wat dichter op onze huid.
In het afgebeeldde zelfportret speelt dit mee zonder afbreuk te doen aan waardigheid en stijl. Rein Pol heeft geen behoefte aan de quasi-waardigheid van een voormalig tuinbeeld, of aan een opvallende daad [Nauman exposeerde een blok was met de "knie-afdrukken van vijf beroemde kunstenaars", die afkomstig bleken te zijn van z'n eigen knieŽn]. Pol overtuigt zonder omwegen. Met een minimum aan middelen - houding, penseel, paletmes - maakt hij zichtbaar waarop zijn aandacht is gericht: het ambachtelijke. Het schilderij zelf onderstreept dit. Door adequaat gebruik van het schildermateriaal ontstond een werkstuk dat reeds op abstract niveau prachtig is van textuur, kleur, contrast, beweging en vlakverdeling.
Daar komt bij dat hier van de werkelijkheid weer een beeld wordt ontworpen. De visuele kwaliteiten van dit beeld qua stofuitdrukking, ruimte [geen leegte zoals bij Nauman], plastiek en licht [tegenlicht!] bewijzen hoe intens de kunstenaar oog heeft voor de visuele rijkdom van de wereld rondom die hij geheel tot de zijne [en de onze] maakt door haar te nemen zoals die ons gegeven is. Levensecht en artistiek hebben zowel de kunstenaar als zijn kunst van creatuurlijke plaats hervonden.

Nerderlands Dagblad-Variant, 9 december 1978, Willem L. Meijer


Terug