Rein pol - Nieuws & Exposities

Archief Nieuws & Exposities

Varkentje op sterk water

Rein Pol, helder realisme, Trouw, 2-4-1980, Jac Leisz

Kampen - Wie 't in het oude Kampen te kwaad heeft gekregen met de vele opgebroken straatjes en steegjes zij een wandeling langs de even ruime als statige Burgwal aanbevolen. Nu is dit geen toeristische rubriek maar een kunstpagina, en daarom voegen we er schielijk het advies aan toe bij nummer 96 halt te houden.

Op dat adres, waar Galerie 3 gevestigd is, exposeert de Groningse schilder Rein Pol. Het is een niet zo uitgebreide, maar wel heel fijne tentoonstelling, die de belangstelling van velen waard is.

Galerie 3 in Kampen is geen expositiegelegenheid, waarvan er dertien in een dozijn gaan. Hoewel de vraag wat, bij voorbeeld, nihilistische kunst is, gemakkelijker kan worden beantwoord dan wat christelijke kunst is, probeert zijn in alle eenvoud vanuit een bijbelse achtergrond op dit terrein te opereren. Zij organiseert behalve tentoonstellingen, waarbij vanuit die visie geselecteerd wordt, hetgeen ieders goed recht is, ook discussies over levensbeschouwing en kunst. Pol (in de avonduren docent aan de Academie voor Beeldende Kunst Minerva te Groningen) is christelijk gereformeerd.

Het zou natuurlijk dwaas zijn te veronderstellen dat een dergelijke verfijning in kerkelijke komaf in zijn werk tot uitdrukking zou kunnen komen. De man is gewoon een goed schilder, gezegend met een redelijke mate van kunstenaarschap.Hij maakt mooie dingen, heeft in 't algemeen voldoende zeggingskracht en hoedt er zich voor wegen te bewandelen, die in zijn oog zouden botsen met zijn christelijke opvattingen.

Na een keer of vijf samen met anderen tentoongesteld te hebben, heeft Pol nu zijn eerste solo-expositie. Een 25-tal olieverven, hoofdzakelijk portretten en stillevens. De oogst van de laatste vijf jaar. Pol is een gladschilder, die zich bedient van een helder realisme. Een soort koele zakelijkheid op 't eerste gezicht waaraan evenwel een zeker poŽtisch beleven van de dingen ten grondslag lijkt te liggen. Noem het desnoods een onder strenge controle gehouden bewogenheid.

Bij de portretten zijn er twee van voormalige hoogleraren van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken (synodaal) in Kampen, Koole en Wytses. Een opdracht, goed uitgevoerd, naar 't zich laat aanzien. Meer speelruimte was er in het portret van de musicus Wil van Eekeren en beduidend meer in 'Zelfportret in beslagen spiegel'. Het laatste is een zeer interessant schilderij. Men zou er over kunnen gaan filosoferen, bij voorbeeld of er enige symboliek achter steekt. Schilderkunstig is het knap. Let eens op de manier waarop de druppels langs het glas lopen.

VARKENTJE
De stofuitdrukking is bij Pol vaak erg goed. Dat blijkt met name bij zijn vele stillevens. Hij heeft daarvoor zo zijn eigen reservoir, tot en met een grammofoonplaat en een varkentje op sterk water. In heel weinig geeft hij dikwijls heel veel. Bij voorbeeld 'Kommetje met kastanjes"; hier vallen schoonheid en eenvoud samen. Wat de kleur betreft, hebben de stillevens veelal iets heel luchtigs. 'Muziek en schilderkunst', om iets te noemen, een opdracht van de VU-Amsterdam.

Jac. Leisz

Terug


Terug