Rein pol - Nieuws & Exposities

Archief Nieuws & Exposities

Ook Rein Pol terug naar de werkelijkheid, Zwolse courant / N.K.D., 28-3-1980, J. v. d. Beek

Kampen - Na een periode waarin de neus werd opgehaald voor beeldende kunstenaars met een open oog voor het realisme, keerden steeds meer schilders, beeldhouwers en grafiet (zij het aanvankelijk schoorvoetend) definitief terug naar de realiteit, vooral omdat zij begrepen dat de mogelijkheden op non-figuratief gebied nagenoeg alle ontdekt en uitgewerkt waren en dat nog verder vervreemding van de realiteit wel eens tot dubieuze en onbegrijpelijke (om nog maar niet te spreken van huichelachtige) uitgangspunten zou kunnen leiden.

Ook veel jonge schilders durfden weer met open ogen naar de werkelijkheid te zien en haar te eren zoals de oude meesters voor hen dat deden.
Veel leden van de nieuwe generatie herontdekkers krijgen in 'Galerie 3'te Kampen de gelegenheid hun visie op en verbeeldingen van de realiteit aan het publiek te tonen. Kwamen de vorige twee exposanten nog met een genuanceerde visie op beelden uit de werkelijkheid, met lichte vertekeningen en accentverschuivingen dus, Rein Pol, die momenteel (tot en met 5 april) in de galerie aan de Burgwal exposeert, wil zelfs daar nauwelijks van weten. De realiteit is hem genoeg. Dat wil overigens niet zeggen dat hij zich slechts bezighoudt met het getrouw kopiėren van de werkelijkheid, al laat hij (al te) graag zien dat hij daar technisch gezien een perfektionist in is. Zo vormt een zelfportret alleen geen bevredigende uitdaging. Met het schilderen van een portret achter een gedeeltelijk beslagen spiegel kan hij een nog beter bewijs van vakmanschap afleveren, dus neemt hij die uitdaging aan.

Alle moeilijkheden worden door Rein Pol weergaloos overwonnen, maar daarmee is hij natuurlijk nog niet af van de smet 'slechts te kopiėren'. Het 'trompe-l’oeil', het ogenbedrog, dat in de oudheid als summum van kunst werd geprezen, wordt nu immers nauwelijks meer als het toppunt van persoonlijk inbreng, een eigen sfeer.
Door de ragfijne kleurnuances komt Pol ook daar wel degelijk aan toe. Uniek is wat dat betreft vooral zijn overdekte tennisbaan bij avond, maar ook elders distantieert hij zich van koele, onpersoonlijke schilderwijze. Overwegend lichte combinaties van tinten geven veel van zijn stillevens een intense harmonie en rust mee. Natuurlijk komt ook daar het streven naar 'trompe-l'oeil' om de hoek kijken, maar het is niet alleenheersend, geen hoofdzaak in de kunst van Pol, die hier duidelijk meer is dan de kopieerder. Tot die categorie horen niet een kleine serie portretten, waarin slechts exacte weergave van de realiteit hoofddoel is. Pol werd daartoe gedwongen door wat de Fransen noemen de verplichting een 'pot-boiler' af te leveren: een voor de boterham (lees: in opdracht) geschilderd werk.
Het is overigens wel aardig tenslotte stil te staan bij wat de beroemde schilders Constable en Gauguin over het schilderen van de realiteit hebben gezegd. Beiden waren er van overtuigd dat men in de beeldende kunst een revolutionair of een plagiator is. Omdat alle terreinen voor de eerste nagenoeg afgegraasd zijn, blijven alleen voor de laatste dus nog mogelijkheden over. Waar hij, zoals Pol, technisch gezien perfekt werk levert, hoeft het schaamrood hem zeker niet naar de kaken te stijgen.
Galerie 3, Burgwal 96, Kampen. Geopend van woensdag t/m zaterdag van 14-18 uur.

J. v.d. Beek


Terug