Rein pol - Nieuws & Exposities

Archief Nieuws & Exposities

Realisme uit Groningen, Het probleem van de valse esthetiek, Nieuwsblad van het Noorden, 14-9-1981, Eric Bos

....
WONDERBAARLIJK EI
Zelfs bij een razendknappe realist als Pol komt onbedoeld een ei wonderbaarlijk tot leven door zich van de ondergrond te verheffen. Overigens is er bij Pol een subiele maar gunstige ontwikkeling te bespeuren. Twee grote stillevens vertonen onderling een chronologisch verschil van drie jaar. In het laatste schilderij is een wat lossere toets gehanteerd en zijn de glazen voorwerpen (yoghurtflessen) minder hard en koud geworden dan de glazen vaas en flesjes op het oudere doek. Het grootste verschil is te vinden in de tulpen die beide schilderijen bevolken. In het laatste heeft een levende, bijna schilderachtige werkelijkheid de plaats ingenomen van de glasharde tulpen in het vroegere werk. Ook de moot vis op een kleiner schilderij toont de neiging bij de kunstenaar om naar het atmosferische terug te keren.
....

Eric Bos


Terug