Rein pol - Nieuws & Exposities

Archief Nieuws & Exposities

Rein Pol sterk terug bij expositie realisten, Nieuwsblad van het Noorden, 23-11-1984, Eric Bos

....
VERRASSING

Grote verrassing is dan ook het nieuwste werk van de Groninger Rein Pol, die de laatste jaren vastgelopen leek te zijn in hoog-kwalitatieve maar uiterst voorspelbare stillevens. Op de expositie hangen drie voorbeelden van die verrassing: Twee uit een serie waarop een tafeltje figureert en een flamboyant geschilderde hommage aan James Ensor, waarin het palet van de Vlaamse meester-van-het-absurde lijkt te zijn doorgedrongen. Het is een lekker rommelig stilleven, waarbij het niet meer gaat om het tonen van pretenties, maar waarin een warme en levendige eenheid is ontstaan en er niet zuinig met verf omgesprongen is. Het verrassendst zijn de twee 'tafel-stillevens': op de tafel van het ene schilderij is een wonderlijke gras- en bloempol geplaatst die vervreemdend en daardoor verademend werkt, naast al die uitingen van lichte hoogmoedswaan van enkele collega-realisten. Op het andere staat een viool lustig te branden. De pasteus aangebrachte vlammen slaan het doek uit, de titel van het schilderij is 'Viola con brio' (met vuur, dus). Ook een ander werkje van Pol, een curieus landschap met een vlieger, (dat wegens ruimtegebrek niet op de expositie te zien is) versterkt de indruk, dat de kunstenaar andere, bepaald boeiender wegen is ingeslagen die het volgen van deze ontwikkeling alleszins de moeite waard maken.
....

Eric Bos


Terug