Rein pol - Nieuws & Exposities

Archief Nieuws & Exposities

fotograaf: Herman Spier

Stedumer maakt portret van Hoedemaker, Noorderkrant, juni 1989

STEDUM
Op de foto legt de Stedumer kunstenaar Rein Pol de laatste hand aan een olieverfportret van de hervormde theoloog Ph. Hoedemaker
(1839 - 1910). Op vrijdag 23 juni 1989 werd de 150e geboortedag van de theoloog herdacht. Aanstaande vrijdag organiseert het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam een symposium over de politieke en theologische betekenis van Hoedemaker. Dan zal ook door demissionair minister Deetman het door Pol geschilderde portret onthuld worden. Het schilderij krijgt een plaats in de senaatskamer van de Vrije Universiteit.

Als predikant, theoloog en hoogleraar ijverde Hoedemaker in zijn tijd voor reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk, die door herstel van haar ambtelijke vergaderingen haar belijdende karakter moest herkrijgen, haar richtingenstrijd te boven komen, en de breuken van 1834 en 1886 ongedaan maken. Als voorstander van kerkelijke eenheid en van het spreken der kerk kan Hoedemaker beschouwd worden als voorloper van 'Samen op Weg' en het conciliair proces. Zijn pleidooi vr een herkerstening van het openbare leven, die 'heel de kerk en heel het volk' zou moeten omvatten, vond vooral binnen de CHU weerklank.

Noorderkrant


Terug