Rein pol - Nieuws & Exposities

Archief Nieuws & Exposities

Licht, Nieuwsblad van het Noorden, dec. 1996, Eric Bos

De Kerst- en Nieuwjaarssalon bij Galerie Wiek XX in Groningen ziet er alleen al feestelijk uit vanwege de kleuren, de harmonieuze onderwerpen en composities. Bij de meeste van de exposerende kunstenaars, onder wie enkele zogenaamde Noordelijke Realisten, volt in deze winterse tijden al helemaal een manier van schilderen op die zich vooral richt op het vangen en vasthouden van het licht, het tastbaar maken van ruimtes, vormen en atmosfeer in een superieure figuratieve stijl. In dat milieu van virtuoze stillevens in zacht strijklicht van Rein Pol, Jan van der Kooi, Henk Helmantel en Flip Gaasendam, de naakte mannen en vrouwen in een mythologische wereld van Matthijs Röling en Clary Mastenbroek of de lekker los geschilderde naakte negerinnen van Hennie van der Vegt, gedijen de bronzen naakten van Eddy Roos op hun best.

Zo'n overzicht van overwegend figuratieve topschilders en beeldhouwers wekt hetzelfde genot dat liefhebbers kunnen voelen bij een tentoonstelling van impressionisten. Net als zij zijn de meeste exposanten op deze tentoonstelling in staat om louter met het licht vorm te suggereren. Heel sterk wordt dat uitgedrukt in een groot doek van Rein Pol van een kerkinterieur in Stedum waarvan we even denken dat het van Henk Helmantel is. Maar wat bij Helmantel bij zo'n onderwerp ontbreekt, is hier aanwezig. In Pols gotische kerkinterieur dringt het hemelse licht door muren en ramen en trekt een felle streep over de vloer, tovert dansende lichtvlekken op de muur zodat je het gevoel krijgt: in deze ruimte zijn wonderen mogelijk. Pol doet dat zonder effectbejag, zonder dramatische ingrepen. Zo wás het daar op dat moment op die plek in deze kerk gewoon.

Dat niet alleen het licht, maar ook vorm en kleur tot schitterende resultaten kan leiden, blijkt wel uit twee heel eenvoudige stillevens van Helmantel, van een vaas van Romeins glaswerk. Zo rijk van kleur en krachtig van vorm treffen we in het oeuvre van deze Westeremder schilder maar zelden aan.

Eric Bos


Terug