Rein pol - Nieuws & Exposities

Archief Nieuws & Exposities

Kort geding tegen kunstenaar

Groningen - Tegen de bekende beeldende kunstenaar Rein Pol (50) uit Stedum wordt een kort geding aangespannen om te voorkomen dat hij een portret van een overleden familielid exposeert. Het overleden familielid was de moeder van de klaagster, schoonzuster van de kunstenaar.
Rein Pol is niet van zins zich bij de eis neer te leggen. Hij beschouwt het gewraakte schilderij als een belangrijk onderdeel van zijn oeuvre dat in belangrijke mate over vergankelijkheid en dood gaat. Klaagster, Jeanet Westerhof, voelt zich gegriefd over het exposeren van het doodsportret.
"Kort samengevat gaat het geding over het recht op vrije expressie afgezet tegen het recht op openbaarmaking van het portret", legt mr.H.Overes, advocaat van Rein Pol, uit. "De belanghebbende, veelal de geportretteerde, mag zich verzetten tegen openbaarmaking. En als de geportretteerde niet meer leeft, mogen de nabestaanden zich verzetten, in dit geval dus de dochter."
Het gewraakte schilderij, waarop afgebeeld een oude vrouw, in overleden staat of slapend op een kussen, hing onlangs nog op een expositie in Pictura in Groningen. De expositie had als thema 'Leven, dood en vergankelijkheid'. Naar aanleiding van de expositie hadden al enige schermutselingen plaats tussen de kunstenaar en zijn schoonzuster.
NvhN 29 april 2000


Terug