Rein pol - Nieuws & Exposities

Archief Nieuws & Exposities

Arrest d.d. 11 oktober 2000.

Het hart (punt 8.2) van de uitspraak door het Gerechtshof te Leeuwarden:

'Voorts acht het hof van belang dat het portret van de moeder van Westerhof geenszins een ontluisterend beeld geeft. Integendeel, het schilderij imponeert als integer en ingetogen. Het schilderij getuigt niet van een ontbreken van respect voor de overledene. Ook anderszins is niet in te zien dat het schilderij op enigerlei wijze een diskwalificerende uitwerking of een kwetsend karakter heeft.


Terug