Rein pol - Nieuws & Exposities

Archief Nieuws & Exposities

Schilder krijgt ook in hoger beroep gelijk, Nieuwsblad van het Noorden, 14-10-2000, Eric Bos

Schilder krijgt ook in hoger beroep gelijk
Van onze kunstredacteur
Eric Bos

Leeuwarden Ė De kunstenaar Rein Pol uit Stedum heeft in hoger beroep van het gerechtshof in Leeuwarden opnieuw gelijk gekregen in een zaak omtrent het recht tot exposeren en publiceren van een portret. Het hoger beroep was aangespannen door mevrouw J. Westerhof, dochter van de inmiddels overleden geportretteerde.
In een eerdere rechtszaak in Groningen in mei van dit jaar had mevrouw Westerhof geŽist dat het omstreden portret voortaan niet meer publiekelijk mocht worden getoond en beriep zich daarbij op het recht op privacy.
De rechter vond dat het recht van de kunstenaar zijn werk openbaar te maken zwaarder woog , en stelde Pol in het gelijk. Daarop ging mevrouw Westerhof in hoger beroep.
In het hoger beroep woog het hof het belang af van het recht op openbaarheid zoals dat in artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is vastgelegd tegenover het recht op privacy waar eiseres aanspraak op maakte. Het hof oordeelde daarbij dat het recht op openbaarmaking de voorrang genoot, omdat het schilderij in kwestie integer is en omdat openbaarmaking slechts in beperkte mate geschiedt, namelijk door middel van een kunstexpositie.
Verder onderstreepte het hof alle overwegingen van de president van de Groninger rechtbank.

Nieuwsblad van het Noorden 14 oktober 2000.


Terug