Rein pol - Nieuws & Exposities

Archief Nieuws & Exposities

Nonnen komen 'even thuis' in het Karmelklooster bij Drachten, Friesch Dagblad, 28-9-2001, Gerbrich van der Meer

Drachten - In het Karmelklooster in Drachten herleeft morgen voor even de sfeer van vroeger. De zusters die tot 1993 in Fryslan woonden en toen naar elders verhuisden, komen voor één dag terug naar het oord waar ze zo vele jaren van hun leven hebben doorgebracht. Ze wonen de opening bij van de expositie Sister Art, die bestaat uit een reeks portretten van de 'laatste nonnen van de Karmel'.

Het Karmelklooster viert het 65-jarig bestaan. Het was het laatste nog actieve klooster in Fryslan. Het zag zich in juli 1993 gedwongen te sluiten vanwege de hoge leeftijd van de zusters. De nonnen, allen ongeschoeide Karmelitessen (een strenge orde met een naar binnen gekeerd leven en het gebed gericht op de wereld), vertrokken naar kloosters in Egmond aan de Hoef, Nijmegen, Maastricht, Beek, Arnhem en Oirschot. Het betekende dat zij op hoge leeftijd opnieuw hun weg moesten vinden in een nieuwe gemeenschap.

Na het vertrek van de kloosterlingen kwam het Karmelklooster in handen van Jan en Ytsje Hofstra. Die willen de architectuur van het klooster bewaren en hebben de geestelijke waarden en het klooster omgevormd tot een studie- en bezinningscentrum. In de expositie 'Sister Art', met een knipoog refererend aan de film Sister Act met Whoopi Goldberg, worden verschillende portretten van de Drachtster nonnen getoond en stillevens van Karmelattributen.

Hommage

De expositie is niet alleen bedoeld als een hommage aan deze sterke vrouwen, maar ook als een herinnering aan een tijd, een levenswijze, die uit Nederland dreigt te verdwijnen.
De vier Friese kunstenaars Pieter Pander, Douwe Elias, Hendrik Elings en Klaas Werumeus Buning, de twee Groninger schilders Rein Pol en Jan van Loon en de Overijsselaar Maarten 't Hart hebben aan deze unieke expositie meegewerkt door onder andere een aan hen toegewezen zuster te portretteren. Om de nonnen te kunnen schilderen, was er echter eerst toestemming nodig van de orde en van diverse kloosters.

Dit voorjaar hebben de kunstenaars onder leiding van het echtpaar Hofstra in groepjes de Karmelkloosters van Oirschot, Arnhem en Maastricht bezocht. Ze trokken een dag met de zusters op en kregen alle gelegenheid om schetsen en foto's te maken. Weer thuis is dat allemaal uitgewerkt. De portretten van de elf zusters krijgen na de tentoonstelling een vaste plaats in het Karmelklooster in Drachten.

Gerbrich van der Meer, Fries Dagblad, vrijdag 28 september 2001


Terug